Att undvika solen kan vara dödligt

Solning skyddar mot melanom

Forskarna följde 30.000 kvinnor under 20 år och fann att de som undviker solen löper dubbelt så stor risk att dö

Kvinnor som aldrig solar under sommaren löper dubbelt så stor risk att dö än de som solar varje dag, visar en ny studie.
Forskare vid Karolinska Institutet i Sverige hävdar att riktlinjer som råder folk att hålla sig borta från solen om de inte bär solskyddsmedel kan skada befolkningen, särskilt i länder som Storbritannien.

Exponering för ultraviolett strålning från solljuset nämns ofta som en orsak till hudcancer melanoma. NHS rekommenderar för närvarande att undvika överexponering för solen för att förhindra alla typer av hudcancer. Men den nya forskningen, som följde nästan 30.000 kvinnor över 20 år, tyder på att kvinnor som undviker solen löper ökad risk för hudcancer / melanom och dubbelt så stor risk att dö av andra orsaker, inklusive cancer.
”Resultaten från denna studie visade tydligt att dödligheten var ungefär dubbelt så stor hos kvinnor som undvek solexponering jämfört med den högsta exponeringsgruppen”, säger huvudförfattare Dr Pelle Lindqvist.

 

Mer info: http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/10811734/Why-avoiding-sunshine-could-kill-you.html

Comments

comments